TERMES I CONDICIONS SÒCIES INUA

MATRÍCULA

 • La matrícula només es paga a l’inscriure’s, NO és anual
 • Només en cas de donar-se de baixa s’haurà de tornar a pagar matrícula al reinscriure’s
 • En cas de deixar de pagar un o més mesos i voler retornar, es considerarà baixa i s’haurà de tornar a pagar la matrícula al reinscriu-re’s
 • L’Import de la matrícula no es retorna en cas de baixa

PAGAMENT

 • El primer pagament es farà en efectiu (metàl·lic) o targeta al centre, i la resta de mensualitats a través del sistema de cobrament automàtic (passarel·la de pagament amb vinculació de tarjeta)
 • No es podrà accedir a les classes sense haver realitzat prèviament el pagament de la mensualitat

RESERVA OBLIGATÒRIA

 • És obligatori fer la reserva de la classe abans d’assistir-hi
 • Les reserves s’han de fer des de la web de reserves (click aqui) o des de la App mòbil (només disponible per Android)
 • Queda sota la responsabilitat del client autogestionar-se el seu saldo setmanal per tal de consumir totes les sessions que te disponibles, fent les reserves degudes des de la app

PLAÇA FIXA

 • Només les persones matriculades i amb quota mensual tenen dret a reservar plaça fixa.
 • Per reservar plaça fixa cal sol·licitar-ho expressament al centre
 • Tenir una plaça fixa ja compleix amb l’obligació de reservar classe abans d’assistir-hi

CANCEL·LACIÓ OBLIGATÒRIA

 • És obligatori cancelar la reserva si no s’assisteix a classe
 • És obligatori fer la cancelació també si es té plaça fixa
 • Si la cancelació es fa abans de les 3 hores prèvies a l’inici de la classe, no es
 • descomptarà la sessió del bonus o la quota i es podrà recuperar
 • Si la cancelació es fa dins de les 3 hores prèvies a l’inici de la classe, es descomptarà la sessió del bonus o la quota i no es podrà recuperar
 • Si no es fa la cancelació, es descomptarà la sessió del bonus o la quota i no es podrà recuperar
 • La cancelació s’ha de fer des de la pàgina web (www.inuamoviment.com > Accedeix) o des de la App mòbil (només disponible per Android)
  Es poden fer tantes cancelacions com calguin, tenint en compte els límits de temps

RECUPERACIÓ DE CLASSES

 • Només es poden recuperar classes dins del mateix mes en curs, no es poden recuperar classes de mesos anteriors
 • Per poder recuperar una classe, cal haver-la cancel·lat amb més de 3 hores d’antelació
 • La cancel·lació s’ha de fer des de la pàgina web (www.inuamoviment.com > Accedeix) o des de la App mòbil (només disponible per Android)
 • Per recuperar la classe, cal fer la reserva a través de la pàgina web (www.inuamoviment.com > Accedeix) o des de la App mòbil (només disponible per Android)

NO ASSISTÈNCIA
No assistir a les classes no eximeix del pagament

CANVI DE QUOTA
És possible canviar la quota mensual a una superior o inferior. Cal notificar el canvi abans del dia 25 del mes en curs. Si es notifica posteriorment, el canvi serà tramitat durant el mes següent

BAIXA

 • Cal notificar la baixa abans del dia 25 del mes anterior a la baixa, en cas contrari s’abonarà la quota corresponent.
 • En cas de deixar de pagar un o més mesos es considerarà baixa, i s’haurà de tornar a pagar la matrícula al re-inscriure’s
 • Només es concediran baixes temporals per motius mèdics i/o justificats, que tindran una durada màxima de 3 mesos. En aquest cas no es tornarà a cobrar la matrícula.

FESTIUS

 • El centre romandrà tancat tots els dies que marqui el calendari de Festes Locals de l’Ajuntament de Caldes de Montbui
 • Les classes que es perdin per dies festius es podran recuperar durant el mateix mes en curs, dins l’horari habitual del centre
 • No es programaran classes extra per recuperar classes de dies festius
Obrir el xat
Tens dubtes?
Benvingut/da a INUA, en què et puc ajudar?